Құлтуманова А.Ж. – ҚР БҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығының директоры, бас редакторы

Мұқатаев А.А. – ҚР БҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы директорының орынбасары, п.ғ.к., доцент, бас редакторының орынбасары

Нұрмағамбетов А.А. – ҚР БҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы директорының кеңесшісі, саяси ғ.д., профессор

Тойбаев Ә.Ж. – ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің директоры, п.ғ.к., доцент

Өмірбаев С.М. – М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры, э.ғ.д., профессор

Ахмед-Заки Д.Ж. – Халықаралық бизнес университетінің президенті, т.ғ.д., профессор

Байба Рамина – Академиялық ақпарат орталығының директоры, Рига қ. (Латвия)

Алессандро Фигус Линк университеті кампусындағы Эразмус кеңсесінің директоры, PhD докторы, профессор (Италия)

Вейсин Шан Агрономия колледжінің директоры, Ауыл шаруашылығы ғылымдары академиясы (Northwest A&F University), PhD докторы, профессор (ҚХР)

Абзалбеков Б.С. – ҚР БҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығының сарапшысы, шығарушы редактор